Bowling

Možnosť rezervácie dráhy na tel.č.:

+421 917 121 005

Všetky telefonické rezervácie sú závezné. V prípade zrušenia alebo zmeny rezervácie nás, prosím, kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle najmenej dve hodiny vopred.
draha

Bowling

Biliard

       - Obsadené               - Voľné